Metoda potencjału pola

Najnowocześniejszy system pomiaru nieszczelności pokryć dachowych zapewnia metoda potencjału pola. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku tzw. dachów zielonych, odwróconych, balastowych ,ponieważ pozwala na odnalezienie dokładnego miejsca nieszczelności pokrycia dachowego, bez usuwania warstw znajdujących się na hydroizolacji.

Rys. 1

Proces przebiega niezależnie od pokrycia warstwy uszczelniającej żwirem lub warstwą zieleni. Konieczne jest jedynie zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności.

Badania muszą być prowadzone przez odpowiednio przeszklonych techników. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na odpowiednią interpretację wyników i dokładne wskazanie miejsca przecieku.

Rys. 2

metoda_01
badanie

Metoda ta może służyć do diagnostyki i utrzymania dachów płaskich, z wyjątkiem dachów na membranie EPDM. W momencie występowania nieszczelność dochodzi do zwarcia. Moduł detektora jest podłączony do dwóch sond ręcznych, które utrzymywane w kontakcie z powierzchnią dachu kierują technika na miejsce przecieku.

Proces przebiega niezależnie od pokrycia warstwy uszczelniającej żwirem lub warstwą zieleni. Konieczne jest jedynie zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności. Badania muszą być prowadzone przez odpowiednio przeszklonych techników. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na odpowiednią interpretację wyników i dokładne wskazanie miejsca przecieku.