Oferta

  • wykonywanie pokryć dachowych w technologiach membran PCV, TPO/FPO, EPDM, pap termozgrzewalnych
  • wykonywanie pokryć dachowych w systemie „odwróconym”
  • wykonywanie dachów żwirowych, dachów zielonych i tarasów
  • montaż blach nośnych
  • montaż obudów ścian
  • produkcja i montaż obróbek blacharskich, rynien, systemy odwodnień
  • naprawa i remonty pokryć
  • serwis, przeglądy, ekspertyzy
  • nieinwazyjne badanie szczelności dachów, tarasów, zbiorników
  • odśnieżanie dachów