Metoda elektryczna

Do najbardziej zaawansowanej techniki pomiaru nieszczelności pokrycia dachu zalicza się metodę elektryczną przy użyciu przenośnego generatora prądu. Oferowana technika pomiarowa jest szeroko stosowana przez wiele lat w przemyśle petrochemiczny, lotniczym, budowlanym, instalacyjnym oraz tworzyw sztucznych.

met_elektr_01
met_elektr_02

Podczas prowadzenia badań, powierzchnia dachu musi być sucha. Uwzględniając grubość hydroizolacji obliczamy prawidłowe napięcie pomiarowe. Napięcie w czasie prowadzenia próby należy odpowiednio regulować w zależności od miejsca prowadzenia badania aby materiał nie uległ uszkodzeniu.

Lokalizacja uszkodzenia membrany odbywa się za pomocą elektrody z brązu z luminoforem lub specjalnej rolki do gładkich powierzchni. Metoda związana jest z wytrzymałością dielektryczną tzn. natężenia jednorodnego pola elektrycznego, przy której następuje przebicie dielektryka, po przekroczeniu tej wartości dielektryk zaczyna przewodzić. Przekroczenie najczęściej powoduje zniszczenie materiału na skutek przegrzania dlatego ważne jest odpowiednie ustawienie wartości napięcia pomiarowego.

Typowe rodzaje dachów na których możemy stosować metodę elektryczną za pomocą przenośnego generatora prądu:
a) dach żelbetowy

Beton charakteryzuje się wysoką zawartością wody. Nawet kiedy podłoże betonowe jest suche to wilgotność materiału jest wystarczająca do przeprowadzenia pomiarów pod kątem wycieków. Dziury w membranie pozwalają zamknąć obwód elektryczny za pomocą betonu i wywołać alarm czujki.

zelbetowy
b) dach stalowy

Konstrukcja stalowa pod hydroizolacją prowadzi do zamknięcia obwodu, wyzwalając alarm generatora.

stalowy
c) dach drewniany

Chociaż konstrukcja dachu jest nieprzewodząca prąd, badanie metodą elektryczna na sucho jest możliwe. Należy w odpowiedni sposób podłączyć kabel zamykający obwód elektryczny.

drewniany

Oferowana technika pomiarowa charakteryzuje się wyjątkową dokładnością otrzymanych wyników.